ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ០៦-១២-២០២០

    នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា Conference សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ GT ឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយជោគជ័យ។ វាបានអបអរសាទររាល់សមិទ្ធិផលរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ រូបថតជាក្រុមសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នកកាលពីឆ្នាំមុន។ វាជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងដើម្បីថ្លែងអំណរគុណនិងពរជ័យដល់អ្នក! ដំបូងថៅកែរបស់យើងគឺអ្នកស្រីស៊ុននីដែលជាថៅកែក្រុមហ៊ុនបានធ្វើឱ្យគូថ…អាន​បន្ថែម »